PLATINMARKET E-TİCARET YILLIK LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (2022)
 
1. Taraflar                                                                                               Sipariş Tarihi :   [[sozlesme.TarihSaat]]
  
Üretici ve Barındıran Firma PLATİN İNTERNET HİZMETLERİ YAZ.BİL.ÖZL.EĞM.İÇ VE DIŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Adres Muhittin Mah. Bağlar içi 4. Sokak Villa no : 69 Çorlu / Tekirdağ
Telefon No  0850 333 77 29
Faks No  0850 333 77 29
E-Posta  info@platinmarket.com
 
                                                                               MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Şirket / Firma / Ünvan [[sozlesme.Fatura_AdSoyadUnvan]]
Ad Soyad [[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
Fatura Adresi [[sozlesme.Fatura_Adres]]
Fatura Teslim Adresi [[sozlesme.Teslimat_Adres]]
E-Posta [[sozlesme.Alici_Email]]
Telefon [[sozlesme.Fatura_TelefonGsm]]
Vergi Dairesi / No [[sozlesme.Fatura_VergiDaireNo]]
Sipariş Ürünleri [[sozlesme.Siparis_Urunler]]
Ödeme Yöntemi [[sozlesme.Odeme_Tipi]]
 

1.1. Sözleşmenin devamında PlatinMarket E-ticaret Sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda Müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca Müşteri olarak , Üretici ve Yer sağlayıcı Firma PLATİN İNTERNET HİZMETLERİ YAZ. BİL. ÖZL. EĞM. İÇ VE DIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ise kısaca PlatinMarket olarak anılacaktır.

 

1.2. Sözleşme ile ilgili hizmetlerin verilmesine ilişkin bildirimler Müşteri’nin bildireceği e-mail ve faks adreslerine gönderilebilir. Bu durumda PlatinMarket tarafından Müşteri’ye e-mail ve faks ile gönderdiği mesajlar ve elektronik ortamda bulunan kayıtlar HMK’nın ilgili maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilir. 

1.3. Müşteri tarafından Sözleşme’de belirtilen adresler tebligat adresi olarak kabul eder. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İş bu sözleşme Müşteri’nin ticari faaliyetleri kapsamında yasal olarak engellenmiş olmak şartıyla dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan “PlatinMarket Elektronik Ticaret Sistemi” isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile Müşteri’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu, Müşteri basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. PlatinMarket paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. KİRALAMA ESASLARI

3.1. PlatinMarket E-ticaret Sistemi belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. Müşteri hizmeti kiralamadan önce 15 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul ettiğini, Müşteri ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını, ticari işlerde TTK uyarınca cayma hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi PlatinMarket E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi (1) (bir) yıldır. Müşterinin kusurundan, temerrüdünden ya da Müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. Müşteri’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek Müşteri’nin yükümlülüğündedir.

3.3. Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce taraflarından birinin yazılı bildirimi olmaması halinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede belirlenmiştir. Kiralama bedelinin ya da yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda PlatinMarket sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder. 

3.4. PlatinMarket, Müşteri’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde Müşteri kiralamayı sonlandırmak ister ise Müşteri'ye ait veritabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) Gün içinde Müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde Müşteriye verilir. Müşteri verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikler PlatinMarket sistemden silinir. Müşteri kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiçbir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.

3.5. Müşteri, PlatinMarket‘ten bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun PlatinMarket‘in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, (Müşteri’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz . İş bu madde’nin ihlali PlatinMarket'e sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.6. PlatinMarket, herhangi bir sınırlama ya da Müşteri’nin önceden iznine gerek olmaksızın Müşteri’nin PlatinMarket kullanıcısı ve Müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, Müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve Müşteri’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak PlatinMarket logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder.

3.7. PlatinMarket Müşteri’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan kişi veya kurumların yüklendikleri hizmetleri yerine getirmemesinden veya eksik olarak yerine getirmesinden PlatinMarket sorumlu tutulamaz.

4. KVKK ve GİZLİLİK İLKESİ

4.1. PlatinMarket, Müşteri’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek PlatinMarket gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın Müşteri'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır. Kişisel verilerinizi sizlere daha iyi hizmet verebilmek için saklıyoruz ve işliyoruz. Sizlere çeşitli bilgilendirme e-posta ve sms leri gönderiyoruz. Sizlerin iş ortaklarımız ile yaptığımız anlaşmalardan daha iyi yararlanabilmeniz için kısıtlı verilerinizi kontrolümüz dahilinde onlar ile paylaşıyoruz. Daha detaylı bilgi için ; https://satis.platinmarket.com/kvkk adresinden aydınlatma metnimize ve kişisel verilerin korunma kanunu ile ilgili politikalarımızı inceleyebilirsiniz

4.2. Yazılım kiralama hizmeti PlatinMarket’in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde PlatinMarket dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı PlatinMarket kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. Müşteri kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

4.3. Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda 3. kişilere ait kredi kartı bilgilerini PlatinMarket kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk PlatinMarket’in açık olarak (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) Müşteri’ye aittir. 3. kişilerin mali ve kişisel bilgilerinin kullanılması sebebiyle uğramış olduğu zararların PlatinMarket’e yöneltilmesi halinde, Müşteri herhangi bir hukuki yola girişilmesini beklemeksizin 3. Kişilerin zarar ve ziyanını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. PlatinMarket herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı PlatinMarket E-ticaret Sisteminde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. PlatinMarket tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. PlatinMarket kendi bünyesinde alınabilecek güvenlik önlemlerini almakla birlikte Müşteri’yi olası risk ve güvenlik tehlikelerine karşı uyarmıştır. Tüm bu uyarı ve önerilere rağmen Müşteri tarafından 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden PlatinMarket sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan Müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan PlatinMarket sorumlu tutulamaz.

4.5. Müşteri ve PlatinMarket kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

4.6. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

4.7. PlatinMarket müşterinin sözleşme süresi bitiminden itibaren KVKK kapsamında 15 gün içerisinde tüm verilerini silmektedir. Lisans süresi bitiminden itibaren yeni sözleşme yapmayan müşterinin verileri geri alınamayacak şekilde imha edilmektedir. 

5. MÜCBİR SEBEPLER 

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6. HUKUKİ ESASLAR

6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. İlgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. Müşteri’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez. 

6.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.6. PlatinMarket E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden PlatinMarket sorumlu değildir. Müşteri sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, PlatinMarket E-ticaret Sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda PlatinMarket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. PlatinMarket, Müşteri’ye sisteme erişim sağlayacağı kullanıcı adı ve şifresini iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine iletilmesinin ardından sistemin kullanılması tamamen Müşteri’nin sorumluluğundadır. PlatinMarket, sisteme giriş bilgilerini Müşteri’ye iletmekle sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirmiş olup PlatinMarket’in herhangi bir kusuru olmaksızın, Müşteri tarafından sistemin kullanılmaması, e-ticaret sisteminden Müşteri’nin beklediği gibi ya da hiç gelir elde edilmemiş olması, PlatinMarket’in kusuru olmaksızın sisteme giriş yapılmaması sebebiyle iadesi talep edilmez.

6.7. Müşteri’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten Müşteri sorumlu olup, PlatinMarket’in herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince Müşteri’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik Müşteri’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın PlatinMarket tarafından kullanılması durumunda Müşteri kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge'nin (mahkeme ilamı vs.) PlatinMarket'e sunulması durumda içerik derhal yayına alınır.

6.8. Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de PlatinMarket'in yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

6.9.Müşteri PlatinMarket E-ticaret Sistemine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak, sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden PlatinMarket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda PlatinMarket yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

6.10. Müşteri’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve PlatinMarket aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) PlatinMarket E-ticaret Sistemi kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile PlatinMarket şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin Müşteri'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine PlatinMarket vermekte olduğu hizmeti herhangi bir bedel iadesi yapmaksızın sonlandırır.

6.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, Müşteri’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. Müşteri şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de PlatinMarket'e karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

6.12. Müşteri PlatinMarket E-ticaret Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer Müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), PlatinMarket kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi Müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları PlatinMarket ’te iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır. 

6.13.Müşteri’nin 6.12. maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. PlatinMarket vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) PlatinMarket sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle PlatinMarket’in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez. 

6.14. PlatinMarket teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri Müşteri peşinen kabul etmiştir. PlatinMarket bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. Müşteri teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

6.15. PlatinMarket, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri Müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

6.16. Sözleşmeyi imzalayan Müşteri, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla Müşteri’ye aittir. Herhangi bir nedenle PlatinMarket, Müşteri tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise PlatinMarket, Müşteri tarafından verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz, askıya alınan süre sözleşme bitimine eklenmez.

7. KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

7.1.PlatinMarket E-ticaret Sistemi kiralama yöntemi ile çalışmaktadır. Yıllık lisans yenileme ücreti olarak;

Bronz paket : 7050 TL , Silver Paket 8850 TL , Gold paket 12180 TL , Platin Paket : 15900 TL , PlatinPlus paket 24375 TL belirlenmiştir. 

Gelecek yıllık lisans uzatma bedeli'nin ödenmesi halinde hizmet uzatılır. PlatinMarket tarafından gerek görülmesi durumunda yenileme ücretlerinde düzenleme yapılabilir. Müşteri dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme süresinin otomatik olarak uzaması halinde PlatinMarket aynı ödeme bilgilerini kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini otomatik olarak tahsil eder. %18 KDV yenileme bedellerine eklenecektir.

7.2. Kiralama bedeline ilişkin e-fatura PlatinMarket tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenerek, Müşteri tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. PlatinMarket tarafından düzenlenen e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, Vergi Usul Kanunu 397 nolu Tebliği uyarınca ayrıca kağıt fatura gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

7.3. PlatinMarket tarafından, kiralama bedeline ilişkin e-fatura tutarı, Müşteri’nin iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine gönderildiği tarih itibariyle Müşteri cari hesap bakiyesine borç olarak kaydedilecek ve muaccel hale gelecektir.

7.4. Müşteri tarafından fatura bedelinin, e-faturanın belirtilen e-mail adresine iletilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde PlatinMarket, Müşteri tarafından fatura bakiyesi ödenene kadar e-ticaret sistemine erişimi durdurabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, Müşteri, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Sözleşmeyi imzalayan Müşteri, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla Müşteri’ye aittir. Herhangi bir nedenle PlatinMarket, Müşteri tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise PlatinMarket, Müşteri tarafından verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana sisteme erişim durdurulabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, Müşteri, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Müşteri tarafından ödenmeyen fatura bedeline Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen değişen oranlarda ticari temerrüt faizi uygulanır. 

8. PLATİNMARKET E-TİCARET PAKETİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ

A. PlatinMarket E-ticaret Bronz Paket temel teknik özelliği olarak Son kullanıcıya Havale ile, Kapıda ödeme ile satış sistemi, İçerik, Haber ve ürün yönetimi, Yönetim Paneli, Sipariş ve Kargo Yönetimi, Aylık 125 GB (Bandtwidth) trafik genişliğini içermektedir.

 B. PlatinMarket E-ticaret Silver Paket temel teknik özellikleri e-ticaret Bronz paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak Kredi Kartı Sanal POS altyapıları,  Hediye Çeki & Puan sistemi, kullanıcı yönetimi,aylık 166 GB (Bandtwidth) trafik genişliği içermektedir.

C. PlatinMarket E-ticaret Gold Paket temel teknik özellikleri tüm e-ticaret Silver paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak PlatinMarket tarafından tanımlı Fiyat karşılaştırma siteleri entegrasyonlarını, XML Tedarikçi Entegrasyonu Uyumluluğu, aylık 250 GB (Bandwidth) trafik genişliğini içermektedir.

D. PlatinMarket E-ticaret Platin Paket temel teknik özellikleri tüm e-ticaret Gold paket özelliklerini içermekte olup, ek olarak Facebook Uygulaması, Ürün karşılaştırma, Filtre ve ürün seçenekleri, etiket yönetimi, davet sistemi, aylık 333 GB (Bandwidth) trafik genişliğini içermektedir.

E. PlatinMarket E-ticaret Platin+ Plus Paket  temel teknik özellikleri Platin paket özelliklerini içermekte olup, platin pakete göre 1 yerine 3 pazar yeri entegrasyon hakkı mevcuttur. Ayrıca aylık 416 GB (Bandwidth) trafik genişliği içermektedir. İş bu temel paket özellikleri ve içeriklerinin detayları PlatinMarket kurumsal web siteleri içerisinde yer almaktadır. (https://www.platinmarket.com/e-ticaret-paketleri ) Müşteri PlatinMarket E-ticaret Paketi temel özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

F. PlatinMarket E-ticaret entegra paketi "aylık trafik olarak 166 GB hakka sahiptir. Bunun dışında diğer Silver paket özelliklerine sahiptir. Ek olarak entegra firması ile iletişime geçebilmesi için özel API (web servisler) desteği mevcuttur.

9. PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

9.1 Entegrasyon hizmeti Müşteri tarafından talep edilir ise PlatinMarket ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret PlatinMarket tarafından belirlenir, belirlenen bedel Müşteri’ye faturalandırılır. XML entegrasyonları yıllık olarak ücretlendirilir. Kullanılan XML adeti başına yıllık 885 TL + KDV var olan lisans bedeline eklenerek tahsil edilir.

9.2. Müşteri entegrasyon hizmetini satın almak istediği TEDARİKÇİ firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca Müşteri TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri PlatinMarket’e sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde Müşteri’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. PlatinMarket entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

9.3. PlatinMarket, Tedarikçi Firma'nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ'nin ve PlatinMarket'in Sistemleri'nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan PlatinMarket sorumlu değildir.

9.4. PlatinMarket tarafından XML entegrasyonu Müşteri'nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle PlatinMarket Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞTERİ'ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak PlatinMarket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9.5. Müşteri kendisine PlatinMarket E-ticaret Sistemi ile 10. Maddede seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini (Bandwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda PlatinMarket vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 2 (iki) TL + KDV olarak ücretlendirilir. Müşteri limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.

9.6. Müşteri kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. Müşteri dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak (Müşteri’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. Müşteri değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 20 USD (KDV dahil) ücreti karşılamakla yükümlüdür.

9.7. Müşteri’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre, ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

9.8. Satın aldığınız veya hediye edilen Apple (iOS) ve Android uygulamaları kurabilmemiz için  müşterinin apple sisteminden ve Google Android Geliştirici sisteminden geliştirici hesabı açması gerekmektedir. Geliştirici hesaba açan müşterinin sistemine iOS ve Android uygulama yüklenir. Mobil uygulamalarda versiyon değişikliklerinden doğan hata ve sorunlardan PlatinMarket sorumlu değildir. PlatinMarket uygulama sürüm güncellemelerini ücretsiz yapacağını taahhüt etmez.

9.9. Tüm PlatinMarket ile hazırlanmış e-ticaret sitelerinin altında telif satırı olarak PlatinMarket markası ve logosu kullanılmaktadır. Bu logonun kaldırılması, değiştirilmesi, görünmez hale getirilmesi ve çeşitli kodlar ile müdahale edilmesi durumunda PlatinMarket sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir ve hiçbir ücret iadesi yapmadan hizmeti haber vermeksizin durdurabilir. Müşteri bunu peşinen kabul etmiştir.

10. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme (2) nüsha halinde Müşterinin PlatinMarket E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin sipariş anında oluşması ile yukarıda belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Tekirdağ / Çorlu Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

[[sozlesme.TarihSaat]]
[[sozlesme.Alici_AdSoyad]]
[[sozlesme.IpAdresi]]